vastuullisuus

Aarre on pirkanmaalainen vaatemerkki, jonka tuotteet tehdään Portugalissa, omaalla ompelimolla, sekä sen lähellä sijaitsevilla yhteistyökumppaneilla. Sukkatuotteet valmistetaan yhteistyökumppanilla Italiassa.  Kun merkki perustettiin vuonna 2009 se oli ensimmäisiä ekologisia lastenvaatemerkkejä Suomessa.  Vuonna 2016 omistajavaihdoksen myötä Aarrekid sai rinnalleen laadukkaan suunnittelun lisäksi myös oman tuotannon. Uudet omistajat, Keski-Vähälän sisarukset Marko Keski-Vähälä, Laura Keski-Vähälä ja Riikka Oliveira omistavat Aarre-merkin lisäksi myös ompelimon, jossa vaatteet kaavoitetaan, leikataan ja ommellaan. Kaikki materiaalit ja neulokset tulevat lähialueelta yhteistyökumppaneilta, jotka Keski-Vähälän perhe on tuntenut vuosikymmeniä ja joiden välille on syntynyt syvä luottamus ja avoimuuden kulttuuri.

Portugali on EU-maa, jota ei luokitella riskimaaksi. Portugalissa työelämää säädellään lailla ja viranomaiset valvovat lakien noudattamista. Portugali on myös ratifioinut ILOn (International Labour Organization) eli Kansainvälisen työjärjestön perussopimukset. ILOn periaatteiden mukaan kaikilla sen jäsenvaltioilla on velvollisuus poistaa pakkotyö, lapsityö ja syrjintä sekä taata yhdistymisvapaus. Viime vuosina ILOn päätavoitteena on ollut ihmisarvoisen työn (Decent Work) toteutuminen maailmanlaajuisesti.

Kuvassa taitava kaavoitustiimimme Carolina Pereira, Fernanda Crasto ja Brígida Ferreira

Kuvassa taitava kaavoitustiimimme Carolina Pereira, Fernanda Crasto ja Brígida Ferreira

Perheen omistama trikootehdas Black Moda Portugal sijaitsee Pohjois-Portugalissa, Ponte de Liman kylässä. Yritys työllisti vuonna 2018 62 henkilöä. Yksi heistä on kaavoittajamme Carolina, joka vastaa Aarrekid tuotteiden kaavoituksesta ja istuvuudesta.

Vastuu työntekijöistä, hankinnoista ja tuotteista on ompelimomme suomalaisella toimitusjohtajalla, perheen keskimmäisellä sisaruksella Riikka Oliveiralla. Hän huolehtii, että toimittajat ja yhteistyökumppanit noudattavat ekologisia ja eettisiä arvoja.

Portugalissa on työaikalaki. Teollisuudessa työaika on 40 tuntia/viikko ja ylitöitä tehdään tarvittaessa 1 tunti/päivä. Laki sallii 2 tuntia/päivä ja ylitöistä maksetaan rahallinen ja lainmukainen palkka. Oma ompelimomme noudattaa Portugalin viranomaisten antamia velvoitteita koskien työaikalakeja, lomia ja äitiys- ja vanhempainvapaata. Mahdollisista ylitöistä sovitaan yhdessä työntekijän kanssa ja tehdyistä ylitöistä maksetaan ylityökorvaus. Sen jälkeen lasta imettävä vanhempi voi tehdä lyhennettyä kuuden tunnin työpäivää maksimissaan kahden vuoden ajan. Palkka maksetaan täydeltä kahdeksalta tunnilta. Jos lasta ruokitaan äidinmaidonkorvikkeella, voi lyhennettyä työaikaa tehdä myös toinen vanhempi, mutta silloin hän siirtyy kahdeksan tunnin työaikaan lapsen täyttäessä vuoden. Myös vuotuiset korotukset lisätään palkkaan lakien ja asetusten mukaisesti.

Oma ompelimomme pitää työntekijöiden ammattitaitoa yllä jatkuvalla ammattikoulutusohjelmalla ja tarjoaa vuosittain kaikille työntekijöille ammatillista koulutusta. Tämän koulutuksen toteuttaa MODATEX, joka on portugalilainen tekstiili-, vaatetus-, vaate- ja villateollisuuden ammattikoulutuskeskus. Vuonna 2018 koulutusta oli 40 tuntia ja koulutusaiheena oli tiimityöskentely.

Toimitusjohtaja Riikka Oliveira sekä osa Black Moda Portugal Lda:n 65:stä työntekijästä

Toimitusjohtaja Riikka Oliveira sekä osa Black Moda Portugal Lda:n 65:stä työntekijästä

Palkkataso tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa on kansainvälisestikin mitattuna varsin matala. Moni merkki etsii mahdollisimman alhaista hintaa Aasiasta ja kiihtyvällä vauhdilla myös Afrikasta. Kaikki eivät voi siihen hintakilpailuun lähteä – etenkin, kun vaakakupissa painavat myös työntekijöiden ja ympäristön hyvinvointi. Portugalissa lainsäädännön mukainen minimipalkka vuonna 2018 on 580 €/kk. (Lähde: STJM_Maaraportti_Portugali_verkko.pdf, 2018).

Portugalin ompelimollamme maksetaan työntekijöille vähintään minimipalkka tai suurempi, riippuen työtehtävästä. Ompelijoiden lisäksi tehtaamme työllistää tuotannonsuunnittelijoita, kaavoittajia ja mallimestaria, leikkaajia sekä varastohenkilökuntaa. Black Moda Portugalissa työtä tehdään 11 kuukautta. Kesäloma on yhden kuukauden, jolta maksetaan sekä palkka että lomaraha, joka vastaa yhden kuukauden palkkaa. Lisäksi työntekijöille maksetaan joulun ajalta lomaraha, joka vastaa yhden kuukauden palkkaa. Vuonna 2018 oma ompelimomme työllisti 62 henkilöä ja maksoi vuonna 2018 johtoasemassa oleville 1800 € /kk, toimistotyöntekijöilleen 835,83 € /kk, tuotantotyöntekijöilleen 595,85 € / kk ja varastotyöntekijöilleen 763,43 €/kk. Peruspalkan lisäksi omalla ompelimollamme maksetaan kannustinlisät esimerkiksi huolellisuudesta sekä tuotantolisät.

Ana Costa on aloittanut ompelimollamme 7 vuotta sitten tuotteiden pakkauksessa, mutta on vuosien saatossa edennyt tuotepäälliköksi. Aarteen tuotantotilaukset lähetetäänkin aina ensimmäiseksi Analle, joka ottaa ohjat käsiinsä Portugalin päässä.

Ana Costa on aloittanut ompelimollamme 7 vuotta sitten tuotteiden pakkauksessa, mutta on vuosien saatossa edennyt tuotepäälliköksi. Aarteen tuotantotilaukset lähetetäänkin aina ensimmäiseksi Analle, joka ottaa ohjat käsiinsä Portugalin päässä.

Yksityinen työterveydenhuolto ja työturvallisuuspalvelut takaavat oman ompelimomme työntekijöille terveen ja turvallisen työympäristön. Työterveys- ja työturvallisuuspalvelut on ulkoistettu ja palvelusta on vastannut jo yli kymmenen vuoden ajan Segurihigiene / Viva Mais -yritys. Ompelimomme ja työterveyspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa on yhteisvastuusopimus. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos viranomaisten tekemässä tarkistuksessa ilmenee vakavia puutteita, vastuussa on sekä Black Moda Portugal, Lda että Segurihigiene. Työterveyslääkäri sekä sairaanhoitaja käyvät kerran vuodessa tehtaalla ja kaikki työntekijät käyvät vuositarkistuksessa. Työntekijä ohjataan hoitoon, mikäli jotain hoitoa vaativaa tarkastuksissa ilmenee. Mikäli muutoin on tarvetta päästä lääkärille, oman ompelimomme henkilökunta voi hakeutua Segurihigienen vastaanotolle.

Esimies vastaa työturvallisuuden toteutumisesta ja työturvallisuusteknikko vierailee tehtaalla kerran vuodessa ja tarkistaa työolot. Vierailusta tehdään virallinen raportti, joka toimitetaan työsuojeluviranomaiselle. Mahdollisista epäkohdista mainitaan kirjallisesti ja epäkohdan korjaaminen varmistetaan uusintavierailulla. Portugalin valtio kerää työterveyshuoltoa ja -turvallisuutta koskevat tiedot kaikilta yrityksiltä kerran vuodessa. Tiedot kirjataan netissä olevalle viralliselle sivustolle ja näiden tietojen ilmoittaminen on määrätty laissa.

Oman ompelimon henkilöstövastaava huolehtii siitä, että jokaisella työntekijällä on ajankohtainen tieto työsuhdeasioista ja työsuojeluun liittyvistä asioista. Näistä on koottu pääkohdat ompelimon ilmoitustaululle ja taululla on linkkejä, joista henkilöstö saa halutessaan lisätietoa. Lisäksi kehityskeskustelu käydään työntekijän kanssa kaksi kertaa vuodessa.

Koska omassa ompelimossamme leikataan ja ommellaan trikootuotteita, siellä ei käsitellä värjäyksessä ja viimeistyksessä tarvittavia vesiä tai kemikaaleja eikä oma ompelimomme toiminta aiheuta jätevesiä. Valmistuneet tilaukset toimitetaan rekkakuljetuksina Portugalista Suomeen Pirkkalassa sijaitsevalle varastollemme tai suoraa jälleenmyyjillemme. Nopeaa reagointia vaativat lähetykset, kuten protot tai väri- ja kuosinäytteet lähetetään Portugalista Suomeen Pirkkalan toimistolle lentorahtina. Vuonna 2018 brand ambassadorimme, Kolmistaan-blogin Karoliina Pentikäinen vieraili tutustumassa ompelimoomme ja muihin AARREkidin tuotantopaikkoihin. Pentikäinen teki vierailustaan kolmen blogipostauksen juttusarjan, joiden teemoja olivat eettinen vaatetuotanto Portugalissa, kemikaalit tekstiilituotannossa ja naiset AARREkidin takaa.

Ammattikoulutusohjelma tarjoaa kaikille Black Moda Portugal Lda:n työntekijöille 35 tuntia vuodessa ammatillista koulutusta.

Puuvilla on tärkein ja käytetyin materiaalimme trikootuotteissa ja valtaosa siitä on meillä orgaanista. Tällä hetkellä käytämme pääasiassa turkkilaisesta puuvillatukusta ostettua, GOTS-sertifioitua orgaanista puuvillaa. GOTS (Global Organic Textile Standars) on maailman johtava orgaanisten kuitujen tekstiilien käsittelystandardi.

Orgaaninen puuvillakuitu jatkokäsitellään Pohjois-Portugalissa, jossa se kehrätään langaksi tai lanka tuodaan jo kehrättynä Portugaliin. Peruslangat kehrätään yleensä Turkissa ja erikoislangat, kuten räätälöidyt- ja erikoissekoitteet Portugalissa. Ompelimomme yhteistyökumppani Armaco, Lda valmistaa kaikki tuotteissamme käytetyt trikooneulokset (single jersey, joustocollege ja jacquardit). Neulosten valmistuksen lisäksi Armaco koordinoi painon ja värjäyksen ompelimomme trikootuotantoihin.

Värireseptit tehdään automaation avulla, joten värikemikaalien hävikki on vähäistä. Väriaineet käsitellään putkissa, jolloin ne eivät joudu hengityselimiin.

Värireseptit tehdään automaation avulla, joten värikemikaalien hävikki on vähäistä. Väriaineet käsitellään putkissa, jolloin ne eivät joudu hengityselimiin.

Neuloksia värjäävässä ja painavassa yhteistyöpainotalossa on lakisääteinen vedenpuhdistamo, jossa on pH-säätöjärjestelmä. Jätevedenkäsittelykeskuksessa vesi esikäsitellään ennen kuin se päästetään kaupungin jätevesikeskukseen. Värireseptit tehdään automaation avulla, joten värikemikaalien hävikki on vähäistä. Väriaineet käsitellään putkissa, jolloin ne eivät joudu hengityselimiin. Painotalo otti vuonna 2018 käyttöön Higg-Indexin, joka on Sustainable Apparel Coalitionin kehittämä työkalupaketti, joka auttaa niin tuotemerkkejä, jälleenmyyjiä kuin yrityksiäkin koosta riippumatta mittaamaan ja arvioimaan yrityksen tai tuotteen kestävää kehitystä. Higg Index:in avulla yritykset voivat tehdä merkittäviä parannuksia tehdastyöntekijöiden ja paikallisten yhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi. Lisäksi painotalo on GOTS-sertifioitu. GOTS (Global Organic Textile Standars) on luonnonmukaista tekstiilituotantoa edistävä järjestö ja maailman johtava luomutekstiilien sertifiointijärjestelmä. GOTS määrittelee korkeatasoiset ympäristökriteerit kattaen koko orgaanisen tekstiilituotantoketjun pellolta valmiiksi tuotteeksi ja edellyttää myös sosiaalisten kriteerien noudattamista. Kaikki prosessit, jotka puuvillalle tuotannossa tehdään ovat GOTSin hyväksymiä. Painotalo on Bluesign-partneri vuodesta 2012 alkaen. Tämä kumppanuus varmistaa, että värjäys- ja viimeistelyprosessissa käytetään vain sellaisia vain tuotteita ja väriaineita, jotka on asianmukaisesti testattu ja hyväksytty ja jotka eivät sisällä ihmiselle tai ympäristölle haitallisia aineita.

Tuotantomme on Öko-Tex Standard 100 -sertifioitu. Tämä kertoo siitä, että tuotteissamme ei ole terveydelle haitallisia torjunta-aineita, raskasmetalleja tai formaldehydijäämiä. Lisäksi Euroopan Unionin alueella noudatettava ja vuonna 2007 voimaan tullut REACH-asetus (lyhenne sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) asettaa aiempaa enemmän vastuuta teollisuudelle, kun on kyse riskeistä, joita kemikaalit saattavat aiheuttaa ympäristölle tai terveydelle.

Värjätyt ja painetut neulokset kuljetetaan trikootehtaallemme varastoon odottamaan leikkuuta ja ompelua. Tuotannon leikkuujäte – myös mahdollisesti alihankkijan luona leikattu – kierrätetään. Kierrätyksestä huolehtii Black Moda Portugal.

Tuotantopaikkojemme sijainti merkattu vihreällä karttaan.

Tuotantopaikkojen sijainti merkattuna vihreällä karttaan. 

Froteiset kylpytuotteemme ja Dot-vaatteemme valmistaa Portugalissa sijaitseva yhteistyökumppanimme Somani, Sociedade Têxtil SA., jonka kanssa yrityksemme omistajat ovat tehneet yhteistyötä jo yli 30 vuoden ajan. Somani on sekä GOTS- että Oeko-tex -sertifioitu valmistaja, joka sijaitsee lähellä Guimarãesin kaupunkia. Froteiset kylpytuotteemme on valmistettu Loop Safe® -froteesta. Loop Safe® -frotee on sen maahantuojan, Black Moda Oy:n rekisteröimä tuotemerkki froteelaadulle, joka on valmistettu 90% puuvillasta ja 10% polyesterista. Aarteen froteetuotteissa polyesteri on kierrätettyä polyesteria. Polyesteri toimii laadussa sidoslankana, luoden materiaalin pohjaan verkkomaisen rakenteen, johon puuvillaset froteen lenkit kiinnittyvät. Polyesteriverkko estää lenkkilankojen avautumisen, mikä tekee tuotteesta kestävämmän. Rakenne tekee froteelaadusta kevyen ja se kuivuu 40% nopeammin, kuin tavallinen 100% puuvillafrotee. Rakenteen ansiosta materiaali tarvitsee pesussa 15% vähemmän vettä, kuin tavallinen 100% puuvillafrotee.

Black Moda Oy on Aarteen osaomistaja ja omistaa 25 % Aarteen/Pumpkin Design Oy:n osakkeista. Black Moda Oy vastaa Aarteen tuotannoista, markkinoinnista ja myynnistä. Lue lisää Black Moda Oy:n vastuullisuudesta täältä ja lataa Black Moda Oy:n vuoden 2018 vastuullisuusraportti tästä.

Mikäli aiheesta jäi vielä kysttävää tai jokin asia mietityttää, otathan meihin yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää!